Albsport.ch është Faqja e parë Sportive Shqiptare në Zvicër. Në këtë faqe do të mund ti gjeni të rejat nga sporti dhe sportistët shqiptarë në Zvicër. Do të jetë një adresë ku do gjinden informacione sportive ekskluzive dhe për të gjitha kategoritë e sportistëve.

Themelues dhe Gazetar

Kasam SELIMI